[aktualności][carousel][3]

środa, 17 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa 2019 r. w 40 lecie GOK Frysztak.

14:53         W Niedzielę Palmową 14 kwietnia w galerii "na balkonie" w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w XVIII Gminnym Konkursie Plastycznym "Palma Wielkanocna". Na konkurs wpłynęło 93 palmy. Wszystkie palmy były piękne  i świadczyły  o wrażliwości artystycznej i  tradycji, którą corocznie pielęgnują ich wykonawcy . Pani Joanna Czekajowska – dyrektor GOK wraz z gratulacjami  wręczyła nagrody i wyróżnienia autorom palm.  Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Ks. Kanonika Proboszcza Bogusława Bogaczewicza i GOK Frysztak.
      Następnie Korowód Palmowy: Zespół Ludowy "Twierdzanie" w regionalnych strojach, Koło Emerytów, Inwalidów  i Rencistów - Frysztak, Koło Gospodyń Wiejskich z Glinika Średniego, Stępiny, Pułanek, Huty Gogołowskiej i Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Frysztackiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jest taka sprawa" przy SOSW Frysztak  oraz dzieci i młodzież z rodzicami i nauczycielami   przeszedł do Kościóła Parafialnego pw. Narodzenia NMP we Frysztaku.
          Ks. Kanonik, Proboszcz Bogusław Bogaczewicz uroczyście poświęcił  konkursowe Palmy , celebrował Mszę Świętą podczas której Chór "Sokół" pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej zaśpiewał "Mękę Pańską" ubogacając Eucharystię. Tegoroczna Niedziela Palmowa w 40 lecie działalności GOK Frysztak była wyjatkowo piękna.
                            Dziękuję Ks. Proboszczowi, autorom palm, uczestnikom Korowodu Palmowego, Chórowi "Sokół"  i Wszystkim, którzy przyczynili się do  uświetnienia  uroczystości.
Dorota Wojtanowska
instruktor plastyk

GOK i KGW

10:59

W  40 lecie działalności GOK wpisuje się również współpraca  z  Kołami Gospodyń Wiejskich.  Wspólnie działamy od 2003 r. Zaczęło się nieśmiało  od Gminnego Święta Plonów. Z roku na rok nabieraliśmy rozpędu. Przez te 15 lat mieliśmy  wspólnych 165 imprez, spotkań, warsztatów i kursów. Mnóstwo przygotowań, pracy, ale i wiele uśmiechu i wzruszeń.  Jesteście najliczniej /po strażakach/  działająca formacją w gminie.  Według podanych przez Was danych w 12 kołach jest 225 pań. Dzięki Wam nasza tradycja, zwyczaje przekazana zostaje młodszym pokoleniom.
Bardzo dziękujemy Wam, że z nami jesteście.

Zapraszamy  w sentymentalna podróż zdjęciową - wybierz rok, który chcesz zobaczyć.

wtorek, 16 kwietnia 2019

WSPOMNIEŃ CZAS ... I DEKADA

15:07
14 grudnia 1979 roku na wniosek Naczelnika Gminy Ryszarda Lisaka działającego pod naciskiem działaczy kultury Rada Narodowa powołuje Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku z siedzibą w Domu Kultury w Twierdzy. Dyrektorem placówki został Wiesław Starzyk ze Stępiny.

Funkcję tę sprawował od 1979 – 1982r. Wraz z panią Marią Drogoń próbowali wznowić zaniechaną działalność zespołów i organizować imprezy okolicznościowe, ale przejęty budynek był w bardzo złym stanie technicznym co uniemożliwiało rozszerzenie tej działalności. Wznowiła działalność kapela ludowa.Od grudnia 1982 roku funkcję dyrektora zaczął pełnić pan Józef Godek. 
Przełomowym rokiem był rok 1983. Wówczas utworzony został Fundusz Rozwoju Kultury. W 1984 roku rozpoczęto remont kapitalny budynku, który trwał 3 lata. Przez ten czas działalność merytoryczna skupiona była w szkołach, klubach „Ruch” i „Rolnika”.

W tym czasie już pracowały:

Zespół Obrzędowy i Śpiewaczy w Cieszynie prowadzony przez panią Krystynę Majewską

Zespół obrzędowy i Kapela Ludowa w Lubli prowadzona przez pana Józefa Majochę i pana Jana Sitnika

Chór dziecięcy prowadzony przez pana Jana Karpierza


Teatrzyk „Orzeszek” prowadzony przez panią Teresę Rękowicz i pana Bolesława Pomiana


Kapela ludowa „Twierdzanie” prowadzona przez pana Henryka BłoniarzaDziecięcy zespół tańca ludowego prowadzony przez  Joannę i Janusza Czekajowskich
Dziecięcy zespół piosenki i ruchu „Słoneczna Gromada” prowadzony przez panie Helenę Marciniak, Beatę Słowik i Irenę JedziniakSpotkanie pracownicze – od lewej: Jolanta Zarszyńska, Józef Majocha, Józef Godek, Krystyna Majewska, Janusz Czekajowski, Jan Sitnik, Henryk Błoniarz


W dniu 4 czerwca 1987 roku dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu. Baza GOK-u to wielofunkcyjna sala widowiskowa ze sceną, garderoba, sala baletowa z lustrami, pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna, klub młodzieżowy HADES, warsztat z pełnym wyposażeniem. Zakupiono samochód NYSA. GOK posiadał nagłośnienie, sprzęt muzyczny, 2 pianina, telewizor 
 i magnetofon szpulowy. Do pozostałych zespołów dołącza Chór Mieszany „Sokół”, a dziecięcy zespół tańca ludowego zmienia się w Zespół Pieśni i Tańca. Pracują koła: fotograficzne, plastyczne, recytatorskie i hafciarskie.


Chór „Sokół” prowadzony przez pana Jana Karpierza


ZPiT prowadzony przez  Joannę i Janusza Czekajowskich


Koło recytatorskie prowadzone przez panią Janinę ŁabęKoło fotograficzne prowadzone przez pana Józefa Garncarskiego
Koło plastyczne prowadzone przez panią Dorotę Wojtanowską


Dziecięcy zespół piosenki i ruchu „Słoneczna Gromada” prowadzona przez panie Helenę Marciniak i p. Joannę Czekajowską

W następnym roku powstaje Kabaret „Miećka” , Zespół śpiewaczy w Gogołowie. W placówce pracuje 15 zespołów artystycznych i 8 kół zainteresowań. Zorganizowano wiele konkursów oraz szereg imprez dla dzieci i młodzieży, min: międzyszkolny konkurs Prezentacje Artystyczne Szkół. Dla dorosłych kilkakrotnie wystąpił Teatr im. Wandy Siemaszkowej oraz artyści Filharmonii Rzeszowskiej. Za swoja działalność GOK otrzymał Nagrodę I stopnia w Wojewódzkim Przeglądzie Aktywności Społeczno-Kulturalnej, przyznaną przez wojewodę rzeszowskiego oraz Dyplom Honorowy za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury przyznany przez ówczesnego ministra  Aleksandra Krawczuka.


Kabaret „Miećka” prowadzony przez panią Tamarę Grodecką – Zarembę

Zespół Obrzędowy z Cieszyny na imprezie otwarcia GOKu


Gminne Święto Plonów
Dzień Działacza Kultury

Dzień Babci


Dzień Dziecka


Dni Frysztaka – Kapela Rodzinna Włodyków

Dni Frysztaka – Zespół Obrzędowy z Lubli


Rok 1989 przynosi dalszy rozwój zespołów i kółek zainteresowań. Pracuje 19 zespołów i 12 kół zainteresowań, a zatrudnionych jest 14 pracowników etatowych i 21 godzinowców. Placówka wzbogaciła się o komputer, kamerę video, magnetowid oraz zakupiono stroje dla działających zespołów. Powstaje grupa teatralna dorosłych, która przygotowuje „Jasełka”. Nasze zespoły odnoszą sukcesy na licznych konkursach i przeglądach.  Teatrzyk lalkowy „Orzeszek” zdobył dwie I Nagrody na XI Turnieju Teatrzyków Dziecięcych im. M. Konopnickiej w Krośnie i w Wojewódzkim Konkursie „Poeci i Pisarze Dzieciom – Kornel Makuszyński” w Rzeszowie. Kabaret „Miećka” otrzymał swoją I Nagrodę w Ogólnopolskich Spotkaniach kabaretów Wiejskich w Chełmie Lubelskim.  Rozpoczęliśmy współpracę – wymianę kulturalną z  Mikołajewem na Ukrainie.Dziecięcy zespół z Cieszyny prowadzony przez panią Krystynę Majewską


Grupa teatralna prowadzona przez panią Janinę Łabę i pana Bolesława Pomiana

Kabaret „Miećka” prowadzony przez panią Tamarę Grodecką – Zarembę i pana Janusza Czekajowskiego


Koło muzyczne prowadzone przez pana Jana Karpierza

Wymiana z Mikołajewem – Zespół ludowy i p. dyrektor Galina Mierkuriewna

Turniej brydża sportowego


Zespół flecistów z Pułanek prowadzony przez p. Agatę Rączkę

„Słoneczna Gromada” – Dzień Kobiet
Zespół „Aneks” - Festiwal Piosenki Dziecięcej


„Słoneczna Gromada” – Dzień Matki

Chór dziecięcy – Dzień Matki


Dzień Dziecka podsumowanie Prezentacji Artystycznych SzkółDzień Dziecka podsumowanie Prezentacji Artystycznych Szkół – od lwej: Czesław Furtek, Ryszard Lisak, Eligiusz Marcinkowski i Józef Godek
Dzień Dziecka podsumowanie Prezentacji Artystycznych SzkółDzień Działacza Kultury – od lewej: Józef Godek, Ryszard Lisak, Zbigniew Wnęk


Dzień Działacza Kultury – od lewej: Barbara Kucia, Józef Godek, Joanna Czekajowska

Dzień Działacza Kultury – od lewej: Józef Godek, Ryszard Lisak, bokiem – Krystyna Majewska

       CDN...


Najnowsze

Kontakt