[aktualności][carousel][3]

czwartek, 21 stycznia 2021

Zespół LIVER w Plebiscycie "Werbel 2020" Polskiego Radia Rzeszów.

13:43

Zespół LIVER został nominowany jako jedna z dziesięciu najlepszych płyt z podkarpacia 2020 roku, w plebiscycie WERBEL 2020 (Polskie Radio Rzeszów). 🎧

Walczą w kategorii "Nagroda Publiczności". Potrzebują Waszych głosów! 😍
Aby oddać na nich głos wystarczy wysłać SMS na numer 71601 o treści WERBEL.05 (Koszt wiadomości to 1,23 zł). 🙂

wtorek, 5 stycznia 2021

Wieczór Kolęd inny niż wszystkie...

17:30

 


6 stycznia przypada święto Trzech Króli. Przez ostatnie dwanaście lat spotykaliśmy się w naszym parafialnym kościele pw. NMP we Frysztaku na koncercie kolęd "Chwalmy Boże Dziecię". Przez te wszystkie lata gościliśmy wiele wspaniałych chórów, które czarowały nas swoimi wykonaniami najpiękniejszych kolęd. Najbardziej magicznym dla nas wszystkich momentem, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, było wspólne wykonanie kolędy "Zaśnij Dziecino". Ta chwila wycisnęła nie jedną łzę wzruszenia... Co roku w podniosłej atmosferze przeżywaliśmy te wyjątkowe chwile... Jednak w tym roku nie możemy spotkać się na wspólnym kolędowaniu. Dlatego zapraszamy Was do obejrzenia koncertu z 2019 roku, by choć na chwilę przenieść się w ten spokojny, radosny czas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nam dane, aby zaprosić Was na ten magiczny wieczór... Wszystkiego pięknego w Nowym Roku, samego dobra, zdrowia i powrotu do normalności. Chwalmy wspólnie Boże Dziecię a dźwięk kolęd niech zagości w Waszych domach...

Zobacz nagranie z koncertu - kliknij tutaj!

Wystawa Linorytów Elizy Miścior w Sewilli.

12:44

 


Eliza Miścior ( 1987), Artysta plastyk i tancerka flamenco, mieszkająca w Sewilli.
Od najmłodszych lat oczarowana światem sztuki. Linoryty tworzy od 2007 roku. Samodzielnie zgłębiając tajniki tej techniki graficznej. Tematem prac są jej obserwacje dotyczące świata, emocji, minionych przeżyć i własnego miejsca w świecie. Ważną częścią jej twórczości są prace poświęcone flamenco - drugiej wielkiej pasji autorki.

 

W sierpniu 2010 roku w Gogołowie gościnnie odbyła się jej pierwsza debiutancka wystawa linorytów podczas III Międzynarodowego Pleneru Rzeźby w Drewnie.

 

Praca "Kim są Anioły?" zajęła II miejsce w XXXIV Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, gdzie zbiór wybranych, innych prac artystki został zaprezentowany także w późniejszych wystawach pokonkursowych.

Od 2017 jest członkinią Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej, a wraz z artystami oddziału rzeszowskiego wzięła udział w wystawach zbiorowych. Jest współzałożycielka szkoły tańca flamenco "A Compás¨w Sewilli oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia na rzecz polsko hiszpańskiego dialogu międzykulturowego ¨Tu kultura¨.

tekst pochodzi ze strony: https://www.elizamisciorart.com

Eliza Miścior pochodzi z Frysztaka,

jest wnuczką naszego artysty rzeźbiarza P. Romana Górki.

W latach dziecięcych   uczęszczała na zajęcia plastyczne i muzyczne do GOK Frysztak.

Tworzyła ciekawe prace plastyczne, byłą bardzo kreatywna.

Serdecznie gratulujemy Elizie pięknej twórczości, rozwoju artystycznego i wystawy w Sewilli oraz Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2021.

Zapraszamy do obejrzenia WIRTUALNEJ WYSTAWY - Kliknij tutaj!

 

wtorek, 22 grudnia 2020

piątek, 18 grudnia 2020

"FRYSZTACKIE PERŁY"- KONKURS PLASTYCZNY - GOSiR i GOK Frysztak - zapraszają!

21:19

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Frysztackie Perły”. Jest to pomysł na długie wieczory oraz pandemię - można wykorzystać czas spędzony w domu na stworzenie obrazu, rysunku, grafiki, płaskorzeźby itp. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych  bez względu na wiek. Celem konkursu jest promocja artystów związanych z Gminą Frysztak, stworzenie galerii, która będzie jednocześnie dekoracją ścian w części hotelowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Temat:
„Frysztackie Perły”- bardzo szeroki, pozwalający wyzwolić inwencję twórczą wszystkim uczestnikom chcącym pokazać najpiękniejsze walory frysztackich krajobrazów.



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
POD HASŁEM: „FRYSZTACKIE PERŁY” 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 

I. ORGANIZATORZY: 
1. Pomysłodawcą i Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku.
2. Organizatorzy odpowiadają za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

II. CELE KONKURSU:
1. Promocja sztuki lokalnych artystów związanych z Gminą Frysztak
2. Promocja największych walorów Gminy Frysztak
3. Przystrojenie wnętrza w obiekcie noclegowym w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
we Frysztaku.
4. Integracja środowisk twórczych i sportowych.
5. Upowszechnianie idei promocji ruchu artystycznego.

III. ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO
1. Konkurs jest skierowany zarówno dla amatorów jak i twórców profesjonalnych.
2. Techniki dowolne: malarstwo, rysunek, grafika, płaskorzeźba, techniki łączone.
3. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace uprzednio nienagradzane, będące dziełem autora, który zgłasza się jako uczestnik konkursu.
4. Do konkursu można zgłaszać prace, których wymiary nie przekraczają rozmiaru 29,7 x 42,0 cm (format a3). Prace przekraczające wymieniony format nie zostaną dopuszczone do konkursu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace.
6. Każda praca powinna posiadać opis umieszczony na odwrocie i zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko, wiek autora
-adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail (opcjonalnie),
-tytuł pracy
7. Warunkiem przyjęcia przy pracy konkursowej w siedzibie Organizatora (GOSIR), jest dostarczenie opisanej pracy oraz wypełnionej karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony lub wypełnić na miejscu.

IV. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC: 
1. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak.
2. Termin składania prac do dnia 28.02.2021 r.
3. Prace plastyczne można również dostarczać kurierem na podany wyżej adres.
4. Istnieje możliwość zgłoszenia pracy do konkursu za pośrednictwem innej osoby, ale należy spełnić wszystkie warunki ujęte w niniejszym regulaminie, zwłaszcza te ujęte w punkcie 7 zasad konkursu.
5. Prace nienagrodzone będą do odbioru do 30.04.2020.
6. Informacje na temat konkursu i sposobu dostarczenia i odbioru prac można uzyskać osobiście
w siedzibie GOSiR Frysztak pod adresem e-mailowym: osrodek@gosir.frysztak.pl lub pod numerem telefonu: 17 2777 111 / 516 625 582
7. Autor przekazuje bezpłatnie prace na rzecz organizatora. Praca staje się własnością organizatora konkursu.

V. KOMISJA KONKURSOWA:
1. Komisję oceniającą powołują Organizatorzy. W skład komisji będą wchodzić miłośnicy sztuki.
2. Spośród dostarczonych prac komisja wybierze 12 prac, które ozdabiać będą ściany w obiekcie noclegowym GOSiR Frysztak.
3. Decyzje komisji są suwerenne i ostateczne. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. KRYTERIA OCENY:
1. Prace zgodne z mottem konkursu
2. Poziom wykonania.
3. Ogólny wyraz artystyczny

VII. NAGRODY: 

1. Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
2. W konkursie zostaną przyznane pamiątkowe dyplomy oraz bony na korzystanie z usług GOSiR Frysztak dla autorów 12 nagrodzonych prac.
3. Organizator nie ma obowiązku wysyłania nagród pocztą.
4. Odbiór nagród nastąpi w dniu ogłoszenia wyników, za okazaniem dowodu tożsamości
przez laureata.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w kwestii przyznania nagród.

VIII. TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW: 
1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi w marcu 2021r . w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji we Frysztaku. O wynikach konkursu poinformujemy laureatów telefonicznie
lub e-mailowo.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Frysztaku oraz Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
3. Wystawę prac będzie można oglądać na hotelowym korytarzu w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji we Frysztaku.

IX. DANE OSOBOWE: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników
i laureatów jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku we współpracy z GOK Frysztak. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.
z 2016r. NR 119, str., dalej RODO).
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6. Ust. 1 f RODO. Dane osobowe
są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wzniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Zapraszamy do udziału!
GOSiR i GOK Frysztak

Wirtualna VIII WYSTAWA PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY ph. "POMNIKI I ZABYTKI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO"

16:17

 

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku zaprasza na Wirtualną VIII Powiatową Wystawę Plastyki Dzieci i Młodzieży ph. "Pomniki i Zabytki Powiatu Strzyżowskiego" organizowaną przez Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej i Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku. Wystawa ma charakter konkursowy. Dyplomy, wyróżnienia i nagrody rozsyłamy pocztą do szkół. Dziękuję i gratuluję wszystkim Autorom Wystawy oraz Opiekunom Artystycznym.  

Dorota Wojtanowska - instruktor plastyk


Wirtualna wystawa - kliknij tutaj!


piątek, 27 listopada 2020

VIII WYSTAWA PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY "POMNIKI I ZABYTKI POWIATU STRZYŻOWSKIEGO"

15:00

 

W dniu 13 listopada 2020 r. Komisja Artystyczna dokonała oceny nadesłanych prac na VIII Powiatową Wystawę Plastyki Dzieci i Młodzieży. Na wystawę wpłynęło 118 prac plastycznych. Wystawa ta jest wyjątkowa bo to artystyczna dokumentacja pomników i zabytków naszego powiatu.

 PROTOKÓŁ Z KONKURSU - KLIKNIJ.

Gratulujemy Laureatom wystawy oraz wszystkim Autorom prac. Dziękujemy opiekunom artystycznym.

Reportaż z wystawy zarejestrowany przez iTV Południe kliknij TUTAJ

Wystawa online już wkrótce dostępna będzie na naszej stronie internetowej.

Najnowsze

Kontakt