[aktualności][carousel][3]

wtorek, 12 września 2017

Twierdzanie na "Wykopkach 2017"

16:06
W niedzielę 10 września 2017 roku w Głogowie Małopolskim odbył się VII Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Wykopki 2017". Przegląd miał charakter konkursu o zasięgu ogólnopolskim. Do przeglądu zgłosiło się jedenaście zespołów śpiewaczych i pięć kapel ludowych. Jury powołane przez organizatora przyznało po trzy nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Zespół " Twierdzanie" zaprezentował trzy tradycyjne utwory z uwzględnieniem stylu ludowego i muzyki zgodnej z pochodzeniem zespołu, co wpłynęło na ocenę jury przyznając zespołowi II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Dla Twierdzan kolejna nagroda na "Wykopkach" jest motywacją do dalszej pracy i dojrzałym zrozumieniem kultury ludowej.
Gratulacje dla całego zespołu.
M.W.

środa, 6 września 2017

Happening z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy

10:16
Zapraszamy do udziału w Happeningu z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, organizowanego przez Stowarzyszenie Gogołów bez Granic w ramach projektu "Edukacja pierwszej pomocy dla rodzin - od najmłodszych do najstarszych!" ze środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 oraz Województwa Podkarpackiego.środa, 30 sierpnia 2017

Wizyta w Pijalni Czekolady w Korczynie

10:36

W dniu 29.08.207 r. zorganizowany został wyjazd dla dzieci do Pijalni Czekolady w Korczynie. Amatorzy słodkości mogą tutaj nie tylko smakować wyroby czekoladowe ale także podziwiać figurki z niej wykonane. Atrakcją tego miejsca jest olbrzymia fontanna czekoladowa.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z całym procesem powstawania czekolady, a następnie własnoręcznie wykonali i ozdobili czekoladowe odlewy, które zabierali ze sobą.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

czwartek, 24 sierpnia 2017

V Powiatowa wystawa sztuki ludowej "TRADYCJA"

10:46
Serdecznie zapraszamy do udziału
W V POWIATOWEJ WYSTAWIE
SZTUKI LUDOWEJ
„TRADYCJA” DLA DOROSŁYCH

Reprodukcja gobelinu Anny Liszcz - Kobyle
Organizatorzy:
                                                                                                     Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku

Tematyka i warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dorosłych twórców ludowych i obejmuje dziedziny: koronkarstwo, hafciarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, bibułkarstwo,  wycinankarstwo,  kowalstwo, snycerstwo, zabawkarstwo, malarstwo, itp.
Cele:
- aktywizacja, integracja i wymiana doświadczeń w środowisku twórców  ludowych na terenie powiatu strzyżowskiego
- prezentacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego  w naszym regionie
- pogłębienie potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze
Składanie prac:
1.      Każdy z uczestników może nadesłać do 3 prac dużych, mniejszych może być więcej.
2.      Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie lub na przymocowanej wizytówce – imię, nazwisko, adres oraz telefon autora.
3.      Podpisane prace i wypełnione KARTY ZGŁOSZENIA należy składać lub przesyłać w terminie do 27 października 2017 r. do Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
4.      Prace należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie i pogięcie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Kwalifikacja prac i nagrody:
1.      Oceny prac i ich wyboru na wystawę dokona Komisja Artystyczna  
powołana przez organizatorów.
2.      Autorom prac  zostaną przyznane nagrody lub wyróżnienia.
Uwagi końcowe:
1.  Wystawa i jej podsumowanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
      ( wystawa czynna od dnia 6 listopada, dn. 14 grudnia 2017 r. - uroczyste podsumowanie).
2.   Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu, afiszach, itp.         
3.   Dodatkowych informacji udzielają
      dyrektor GOK Frysztak – Joanna Czekajowska
      oraz instruktor plastyk-  Dorota Wojtanowska
    4.   Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
5.   Prace  będzie można odebrać po uroczystości podsumowania wystawy w dniu 14 grudnia
      2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku tel. 17 277 70 44, www.gokfrysztak.pl
poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Gminne Święto Plonów 2017

12:55
Tradycyjnie, 15 sierpnia, w dzień Matki Bożej Zielnej, odbyło się Gminne Święto Plonów. Na gościnnym obiekcie Gminne Ośrodka Sportu i Rekreacji mogliśmy obejrzeć wieńce przywiezione z całej gminy. Swoją obecnością zaszczyciły nas pięknie ubrane grupy wieńcowe z Widacza, Glinika Górnego, Glinika Średniego, Stępiny, Lubli, Gogołowa, Pułanek, Huty Gogołowskiej i Cieszyny. Stępina była również  reprezentowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Pomocy Społecznej „Góra Chełm”. Frysztak był reprezentowany przez Koło Emerytów i Rencistów, a Twierdzę reprezentował Zespół Ludowy „Twierdzanie”. Na szczególne wyróżnienie zasługują wieńce przygotowane przez dzieci z Widacza, Huty Gogołowskiej i stowarzyszenia „Góra Chełm”. Absolutnie wszystkie wieńce wzbudzały zachwyt zarówno jury jak i publiczności.
Dla uczestników dożynek przygotowano wiele atrakcji: dla dzieci były dmuchańce, dla wszystkich pyszne jadło przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gogołowa, Glinik a Górnego, Glinika Dolnego, Kobyla, Twierdzy i Huty Gogołowskiej. Oprócz tego przepiękne rękodzieło można było zobaczyć i zakupić na Jarmarku Rozmaitości.
Scena należała w tym roku do Zespołu Śpiewaczego „Gogołowianie”, który poprowadził tradycyjne wieńcowiny oraz zagrał i zaśpiewał prawie godzinny koncert , a także do Zespołu Ludowego „Twierdzanie”, który uraczył publiczność równie dużą i dobrą dawką rodzimego folkloru.
Tegorocznymi starostami dożynkowymi byli pani Agata Wojnarowska i pan Marek Giera ze stowarzyszenia „Góra Chełm”.
Za pomoc w organizacji dożynek dziękujemy GOSiR Frysztak, Zakładowi Komunalnemu w Frysztaku oraz Wójtowi Gminy Frysztak.
Szczególne podziękowania kierujemy do grup wieńcowych – dziękujemy Wam za trud kultywowania jednej z najpiękniejszych polskich tradycji.

Zapraszamy do galerii. a.s.

Gminne Święto Plonów - 15.08.2017

Koncert chóru "Sokół" w Warszawie

12:53

Frysztacki chór 30 lecie swej działalności rozpoczął po warszawsku.

W dniach 29-30 lipca chór "Sokół" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku koncertował w Warszawie.

W sobotę 29 lipca chór wystąpił w Łazienkach Królewskich na Scenie Otwartej w ramach Fesiwalu "Strefa Ciszy". W programie zaprezentował 30 minutowy koncert o tematyce rozrywkowej z akcentami muzyki ludowej.
Głównym celem i priorytetem dla całego zespołu była wizyta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, skąd co niedziela o godzinie 9:00 rano transmitowana jest msza świeta  przez Pierwszy Program Polskiego Radia. Frysztacki chór po kilkudziesięciu latach oczekiwania i najeżonych trudnościami prób, doceniony wsparciem życzliwych osób zrealizował zamierzony plan, którego finałem był śpiew podczas Liturgii Mszy Świetej w jednej z piękniejszych świątyń naszej ojczyzny.

W imieniu chórzystów  wszystkim dobro czyniącym "dziękuję".


Dyryg.Najnowsze

Kontakt