czwartek, 24 sierpnia 2017

V Powiatowa wystawa sztuki ludowej "TRADYCJA"

Serdecznie zapraszamy do udziału
W V POWIATOWEJ WYSTAWIE
SZTUKI LUDOWEJ
„TRADYCJA” DLA DOROSŁYCH

Reprodukcja gobelinu Anny Liszcz - Kobyle
Organizatorzy:
                                                                                                     Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku

Tematyka i warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dorosłych twórców ludowych i obejmuje dziedziny: koronkarstwo, hafciarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, bibułkarstwo,  wycinankarstwo,  kowalstwo, snycerstwo, zabawkarstwo, malarstwo, itp.
Cele:
- aktywizacja, integracja i wymiana doświadczeń w środowisku twórców  ludowych na terenie powiatu strzyżowskiego
- prezentacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego  w naszym regionie
- pogłębienie potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze
Składanie prac:
1.      Każdy z uczestników może nadesłać do 3 prac dużych, mniejszych może być więcej.
2.      Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie lub na przymocowanej wizytówce – imię, nazwisko, adres oraz telefon autora.
3.      Podpisane prace i wypełnione KARTY ZGŁOSZENIA należy składać lub przesyłać w terminie do 27 października 2017 r. do Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
4.      Prace należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie i pogięcie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Kwalifikacja prac i nagrody:
1.      Oceny prac i ich wyboru na wystawę dokona Komisja Artystyczna  
powołana przez organizatorów.
2.      Autorom prac  zostaną przyznane nagrody lub wyróżnienia.
Uwagi końcowe:
1.  Wystawa i jej podsumowanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku
      ( wystawa czynna od dnia 6 listopada, dn. 14 grudnia 2017 r. - uroczyste podsumowanie).
2.   Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu, afiszach, itp.         
3.   Dodatkowych informacji udzielają
      dyrektor GOK Frysztak – Joanna Czekajowska
      oraz instruktor plastyk-  Dorota Wojtanowska
    4.   Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
5.   Prace  będzie można odebrać po uroczystości podsumowania wystawy w dniu 14 grudnia
      2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku tel. 17 277 70 44, www.gokfrysztak.pl
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz