piątek, 13 kwietnia 2018

Sukcesy młodych artystów


W dniu 9 kwietnia 2018 r. uczestnicy Koła Plastycznego GOK Frysztak, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku i rodzice wzięli udział w uroczystości podsumowania Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza ph. "Kredki" w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Spośród 1125 prac konkursowych  komisja artystyczna wybrała 125  na wystawę, 25 prac nagrodzono. Nagrody otrzymały uczestniczki Koła Plastycznego GOK Frysztak: Magdalena Lewko kl. I i Katarzyna Mendocha kl. IV oraz uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku – Kamil Chajec – kl.V.  Reprodukcja nagrodzonej pracy Kamila znajduje się na plakatach i dyplomach konkursowych. Pracę Jakuba Ostaleckiego z kl. V  zakwalifikowano na wystawę. W uroczystości udział wzięły również dzieci, które malowały prace na w/w konkurs: Dominika Mendocha kl. III, Monika Ziobrowska i Patryk Wrona z kl IV.  Dodatkowo Monika, Patryk i Kamil  udzielili obszernego wywiadu do radia RMF MAXXX, dzieląc się wrażeniami, które  towarzyszyły im  przy wykonywaniu  obrazów.
Ponadto byliśmy w Biurze Wystaw Artystycznych  gdzie oglądaliśmy Wystawę Fotografii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie ph. "Dni Autorskie" gdzie min. podziwailiśmy fotografie Krystiana Lachora z naszej gminy.
W RCKP zwiedziliśmy  Galerię Pomarańczową a w niej Wystawę Grafiki Tradycyjnej oraz Wystwę Klubu Niezależnych Fotografów Stropkov – Slovakia w Galerii Fotografii. Był to cenny czas odkrywania i dzielenia się pięknem.

Wystawa  Plastyki Dzieci  i Młodzieży Pogranicza Ph. "Kredki" czynna będzie do 30 kwietnia 2018 r. w Galerii Szarej  RCKP  - Krosno – zapraszam.

Dziękuję i gratuluję .
 Dorota Wojtanowska
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz