czwartek, 18 października 2018

Święty Jan Paweł II w GOK Frysztak 16.10.2018


Do galerii "na balkonie" w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku zawitał Święty Jan Paweł II w obrazach wykonanych przez artystów naszej gminy zgromadzonych na Wystawie ph. "Wizerunek Św. Jana Pawła II w dowolnych technikach plastycznych i rękodzielniczych". Dnia 16 października 2018 r. dokładnie w 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Papieża, w GOK odbyło się uroczyste spotkanie mieszkańców naszej gminy ze Świętym.


Pani Joanna Czekajowska – dyrektor GOK powitała zgromadzonych gości. P. Agata Skiba,  P. Marcin Kazalski i P. Zofia Menduś słowem i obrazem multimedialnym przybliżyli sceny z życia Św. Jana Pawła II. Zespół  "Allegro" pod kierunkiem P. Magdaleny Wiśniowskiej zaśpiewał "Barkę" i pieśń o Ojcu Świętym. Przy akompaniamencie gitarowym Marcina wraz z Madzią wspólnie wyśpiewaliśmy pieśń "Czarna Madonno jak dobrze Twym dzieckiem być...". Były wspomnienia , analiza zgromadzonych wizerunków Św. Jana Pawła II na wystawie. A fragment listu Św. Jna Pawła  II do artystów z 1999 roku uwieńczł dyplomy dla autorów wystawy: "W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia, tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko  wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.(...)".
To wspólne dobro można oglądać w galerii "na balkonie" do końca października – zapraszam na spotkanie ze Św. Janem Pawłem II  do GOK Frysztak.
Dziekuję autorom wystawy: Siostrze Dobrawie ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek we Frysztaku, P. Władysławie i Kazimierzowi  Nabożnym, P. Janinie Stefanik, P. Władysławie i Józefowi Mendralom, P. Annie Binkowicz, P. Małgorzacie Żółkiewicz, P. Monice Strzępek – Kazalskiej, P. Wojciechowi Strzępkowi, P. Zuzannie Budnik, P. Irenie Kruszynie, P. Danucie Matuszak, Kołu Inwalidów, Emerytów  i Rencistów  - Frysztak, Kołom Gospodyń Wiejskich: KGW Huta Gogołowska, KGW Glinik Dolny, KGW Twierdza, KGW Cieszyna, KGW Glinik Górny, KGW Pułanki, KGW Lubla.
Dziękuję P. Zofii Menduś oraz P. Joannie Czekajowskiej pomysłodawczyniom uroczystości oraz wszystkim,  którzy tworząc to wspólne dobro ubogacili nas pięknem ponadczasowym, a nade wszystko dziekuję Św. Janowi Pawłowi II, że jest z nami obecny nadal, czuwając aby dobro, które zasiał w naszych sercach owocowało.
Dorota Wojtanowska – instruktor plastyk.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz