czwartek, 20 grudnia 2018

Spotkanie mikołajkowo-opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów 13.12.2018 r.


„Niech  święta będą piękne ludzką dobrocią i miłością”.

 Spotkanie mikołajkowo-opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów, które odbyło się 13 grudnia2018r zgromadziło prawie 100 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas:
-Wójt Gminy- Pan mgr inż. Jan Ziarnik
-Przewodniczący Rady Gminy-Pan Jacek Król
-Ks. Prałat –Emil Midura
-Ks. Wikariusz- Grzegorz Czeluśniak
- Dyrektor Biblioteki - Pani Jolanta Zarszyńska
-Dyrektor G O K-Pani Joanna Czekajowska
                   „I znów zabłyśnie Gwiazda na niebie
                     -dla mnie
                     -dla Dzieciątka
                     -dla Ciebie…”
Poniższe zdjęcia obrazują przebieg i wyjątkowy charakter tego wydarzenia.

      W kończącym się roku dokonaliśmy podsumowania naszej działalności .Nasze KOŁO liczy obecnie 107 osób, w tym 12 osób to „Hornowi Członkowie”, którzy ukończyli 85  i więcej lat życia.
                        Działamy w różnych dziedzinach-Dzień Babci i Dziadka, Jajko Wielkanocne, Dzień Inwalidy, majówki,  dożynki, ogniska ,wycieczki, szkolenia. Staramy się też podtrzymać nasze tradycje –stąd palmy wielkanocne i wieńce dożynkowe .Co wtorek spotykamy się licznie w cieple i wygodzie, a zawdzięczamy to Panu Wójtowi, który przygarnął nas przed 16-tu laty.
                       Dzięki Pani Dyrektor Biblioteki raz w miesiącu obcujemy z ciekawymi książkami w Dyskusyjnym Klubie Książki, który został wysoko oceniony w województwie.
                      Wiele naszych zadań realizujemy przy wydatnej pomocy GOK-u. Pani Dyrektor i jej Instruktorzy dbają o nasz rozwój estetyczny, kulturalny, służą pomocą przy organizacji warsztatów i wielkich imprez, np. wieczornica -bardzo udana- z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski-„Śpiewamy Tobie Ojczyzno”.  Ta współpraca owocuje również  kontaktami ze wszystkimi placówkami oświatowo-kulturalnymi, bo oglądamy piękne występy dzieci, młodzieży i dorosłych-to jest nasz teatr bez wyjazdów, za co pięknie dziękujemy.
                       Ostatnio, w ścisłej integracji z Kołami Gospodyń Wiejskich, przy pomocy Gminnej Komisji ds. Alkoholowych, udało się nam zorganizować dalekie wycieczki na Mazury i nad morze. Bardzo się z tego cieszymy, bo ponad 60% uczestników po raz pierwszy zobaczyło tamte tereny, a ci którzy nie jechali, poznawali je na warsztatach. Nasze wycieczki jednodniowe też zawsze mają pełny stan, bo dopiero teraz możemy poznawać piękno naszej Ojczyzny .
                    Nasza działalność jest urozmaicona dzięki zaangażowaniu wielu członków KOŁA i pomocy instytucji działających na terenie gminy, bowiem „Dla każdego człowieka ratunkiem jest zawsze drugi człowiek.”
                   ZA WSZELKĄ POMOC WSZYSTKIM-DZIĘKUJEMY!!!

Więcej zdjęć ze spotkania mikołajkowo - opłatkowego w galerii.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz