piątek, 21 grudnia 2018

XI KONCERT KOLĘD "CHWALMY BOŻE DZIECIĘ".

PROBOSZCZ PARAFII FRYSZTAK, WÓJT GMINY FRYSZTAK, STAROSTA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO, 
GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FRYSZTAKU SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
 NA XI KONCERT KOLĘD "CHWALMY BOŻE DZIECIĘ"
6 STYCZNIA 2019 R. KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP WE FRYSZTAKU