czwartek, 4 lipca 2019

WSPOMNIEŃ CZAS... II DEKADA


Rok 1990 przyniósł nam wielkie zmiany. Przestał istnieć celowy Fundusz Kultury. Likwidacja Funduszu Kultury odbiła się zmniejszeniem środków na działalność, zmniejszeniem zatrudnienia a tym samym zmniejszeniem ilości zespołów i kółek. Działało 13 zespołów i 6 kółek. Powstał zespół tańca towarzyskiego. Zorganizowano 6 imprez okolicznościowych,  8 konkursów gminnych i 24 imprezy rozrywkowo-rekreacyjnych. Odbyło się 13 wystaw twórców profesjonalnych z BWA Rzeszów, naszych rodzimych i prac dziecięcych. Gościliśmy profesjonalnych artystów z Teatru Lalek „Kacperek” i estrady rzeszowskiej. Młodzież bawiła się na dyskotekach, a dla dzieci były projekcje bajek. Nasze zespoły występowały na imprezach gminnych i poza nią – Wiśniowa, Ropczyce, Wielopole, Strzyżów. Kabaret „Miećka” na Wojewódzkim Konkursie Kabaretów Wiejskich „Niebyleckie Kabaretowisko” zdobył I nagrodę.
Teatr amatorski „Jasełka”
Bal karnawałowy dla dzieci
Festiwal Piosenki Dziecięcej
Święto 3 Maja

Dzień Matki
Przegląd Twórczości Artystycznej „Aneks”
„Nie jesteś sam, pomyśl o innych” – Zespół Pieśni i Tańca TWIERDZA
LUBLANIE
Zbiórka do puszki
Kabaret”Miećka”
Zespół Tańca Towarzyskiego
Nastąpiła zmiana u sterów. Od listopada nowym dyrektorem został Piotr Cymerman.
Działalność w 1991r. skierowana była na rekreacyjno-wypoczynkową. Ilość zespołów powiększyła się o Dętą Orkiestrę Strażacką. Bardzo uroczyście obchodzono 200 rocznicę uchwalenia  Konstytucji   3 Maja. Udany był rok dla instruktorów i młodzieży teatrzyku „Orzeszek”. Ich praca została dwa razy nagrodzona wysokimi miejscami – Międzywojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych w Strzyżowie i IV Wojewódzki Konkurs „Poeci i Pisarze Dzieciom – Wanda Chotomska” w Rzeszowie. Kolejne laury zbierał również Kabaret „Miećka”, nagrodzony w Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Wierzchosławicach i Niebylcu. Dla nagradzanych dzieci i młodzieży w ramach IV edycji konkursu Prezentacje Artystyczne Szkół Gminy Frysztak zorganizowany został wakacyjny wyjazd do Odessy. Była to dla nich wspaniała nagroda i niezapomniane wakacje.
Kolędnicy z Cieszyny
Dzień Babci i Dziadka
Męka Pańska – KSM
Dzień Kobiet
Święto 3 Maja
Kabaret „Miećka”
Gminne Dożynki
Konkurs Zwyczaje i Obrzędy Ludowe – LUBLANIE
Zespół Tańca Towarzyskiego
Wakacyjny wyjazd do Odessy

W 1992r. świętowaliśmy 5-lecie pracy GOK-u w odremontowanym budynku. Było ono uroczyście obchodzone. Zaprezentowały się wszystkie zespoły GOK. Działa 17 zespołów i 4 koła zainteresowań. Kabaret „Miećka”  uzyskuje III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Chełmie i II w Biesiadach Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim. Na VII Spotkaniach Zespołów Kolędniczych zespół z Cieszyny został głównym laureatem. 
Dzień Kobiet – Zespół Tańca Towarzyskiego
Dzień Kobiet – Słoneczna Gromada
Dzień Kobiet – Zespół Tańca Towarzyskiego
Dzień Kobiet – Teatr Satyryczny
5 lecie GOK
5 lecie GOK – Zespół Tańca Ludowego SP Frysztak
5 lecie GOK – Dyrektorzy
5 lecie GOK – Teatr Satyryczny
5 lecie GOK ZPiT TWIERDZA
5 lecie GOK – Zespół Tańca Towarzyskiego
5 lecie GOK –Kabaret  „Miećka”
5 lecie GOK - Zespół Obrzędowy z Lubli
5 lecie GOK - Zespół Obrzędowy z Cieszyny

5 lecie GOK-  Słoneczna Gromada
5 lecie GOK – Kapela Ludowa LUBLANIE
Konkurs Piosenki Dziecięcej 
Konkurs Poezji Maryjnej
„Jasełka” – Teatr amatorski
Kabaret „Miećka”
Znów mieliśmy dwóch dyrektorów. Dyrektora Piotra Cymermana zastąpiła Zofia Śnieżek.
Duże zmiany kadrowe przyniósł rok 1993. Pracowało 11 zespołów i 4 koła zainteresowań.
Świętowaliśmy 75 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Przedstawiony był wzruszający i pełen treści „Wieczór poezji religijnej”.  Teatrzyk „Orzeszek” otrzymał I nagrodę w VII edycji Konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom – Maria Konopnicka” w Rzeszowie. W Międzywojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Religijnej II miejsce zajął Paweł Ziarnik, wyróżnienie otrzymały Elżbieta Perłowska i Joanna Skiba. 
Zabawa Choinkowa
Konkurs Piosenki Dziecięcej
Konkurs Recytatorski
Dzień Działacza Kultury – Zespół Obrzędowy z Lubli
Dzień Działacza Kultury – Zespół Dziecięcy z Cieszyny
Dzień Działacza Kultury – Chór mieszany „Sokół”
Dzień Działacza Kultury – Zofia Śnieżek i Jan Karpierz
Dzień Działacza Kultury – Kapela Ludowa TWIERDZANIE
Dzień Działacza Kultury 
Dzień Działacza Kultury – Zespół Obrzędowy z Cieszyny
„Poeci i pisarze dzieciom” – Maria Konopnicka
„Poeci i pisarze dzieciom” – Teatrzyk „Orzeszek”
Wieczór Poezji Religijnej
Wieczornica z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
1994r.
Działalność w tym roku nastawiona była przede wszystkim na prace z dziećmi. Zespoły tańca towarzyskiego- 2 grupy wiekowe - zmieniły instruktora. Powstał Dziecięcy Zespół Ludowy i Zespół Piosenki i Ruchu przy Szkole Podstawowej w Lubli i Zespół Tańca nowoczesnego w GOK.
Dzień Babci i Dziadka
Dla dzieci zorganizowano 10 imprez artystycznych min: „Powitanie wiosny”, plener malarski w Odrzykoniu, „Indiańskim śladem”, Konkurs Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej.     
Powitanie wiosny
Dzień Matki
Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej
Plener Malarski w Odrzykoniu
Kongres Rodzin Katolickich
Spotkanie z Biskupem Kazimierzem Górnym
Zespół tańca nowoczesnego
1995r.
Ten rok był bogaty w konkursy. Organizowaliśmy lub braliśmy udział w 19 konkursach. W VII Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie zespół regionalny z Cieszyny pod kierunkiem pani Krystyny Majewskiej został nagrodzony, a dziecięcy zespół ludowy z Cieszyny na II konkursie Folkloru Dziecięcego otrzymał I nagrodę. Spotkanie Śpiewających Dzieci w Rzeszowie przyniosło 2 wyróżnienia – Magdalena Słowik i Barbara Mularz. „Niebyleckie Kabaretowisko” i znów I nagroda dla Kabaretu „Miećka”. Dużym wyróżnieniem i wielkim przeżyciem dla Dziecięcego Zespołu Ludowego z Lubli było zaproszenie na występy z okazji Dni Lwowa. 
Dziecięcy zespół ludowy przy Szkole Podstawowej w Lubli
Zespół piosenki i ruchu przy Szkole Podstawowej w Lubli
Zespół tańca towarzyskiego FLAMENCO
Finał programu Anna Pałys z zespołami GOK
Zespół „ANEKS”
Kabaret „Miećka”
Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej
1996r.
W tym roku Dęta Orkiestra Strażacka świętowała swoje 5- lecie. Wśród wielu imprez, konkursów i wystaw plastycznych zorganizowano min. dla najmłodszych przedszkolaków imprezę z prezentami dla wszystkich „Mikołajkowy czar”.  Kabaret odnosi kolejne sukcesy, a Zespół tańca towarzyskiego FLAMENCO otrzymuje wyróżnienie. Dla dzieci z zespołu zorganizowano obóz taneczny w Przemyślu. W eliminacjach wojewódzkich X edycji konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom – M. Musierowicz” Kamila Machowska otrzymała III nagrodę.
Dzień Babci i Dziadka – Zespół z Lubli
„Powitanie wiosny”
Konkurs Piosenki Dziecięcej
Dzień Matki
Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej
Gminne Święto Plonów
„Mikołajkowy czar” spotkanie dla przedszkolaków
1997r.
I znów rok dwóch dyrektorów. Odchodzi Zofia Śnieżek, a od sierpnia  dyrektorem zostaje Joanna Czekajowska. Pozostało 9 zespołów i 2 koła zainteresowań. Dla dzieci zorganizowano zajęcia wakacyjne, zabawę andrzejkową, a dla najmłodszych Mikołajki. W sierpniu na kolonii dla powodzian przyjmowaliśmy 40 dzieci z Wrocławia. Zorganizowano 4 konkursy gminne min: Szopka Betlejemska, Konkurs Piosenki Dziecięcej. Członkowie koła plastycznego w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Szopka Betlejemska” otrzymali prawie wszystkie czołowe nagrody.
W IX Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Kaczucha” w Krośnie zespół tańca towarzyskiego FLAMENCO zajął II miejsce. W I Festiwalu Pieśni Religijnej „CANTATE DEO” w Rzeszowie chór „Sokół” otrzymał nagrodę Prezesa ELMET-u.
Powitanie wiosny

IX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
Krzyż - program grupy KSM
Zajęcia plastyczne
Zespół Tańca Ludowego z Lubli na wycieczce
FLAMENCO występ w Stępinie
Zespół tańca ludowego Lubla w Stępinie
FLAMENCO
Obóz taneczny Przemyśl
Kabaret „Miećka”
Spotkanie z Mikołajem
FLAMENCO
 1998r.
W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Gminnym Związkiem Rencistów i Inwalidów. Zorganizowano dla nich spotkania z występami naszych zespołów: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet z prelekcja pani Jadwigi Tymczak       „Nie dajmy się zmartwieniom”, Majówkę w Stępinie i Mikołajki. We wrześniu odbyło się Powiatowe spotkanie Dożynkowe dla seniorów z Czudca, Niebylca, Strzyżowa, Wiśniowej i Frysztaka. Swoje 10-lecia obchodził Chór Mieszany „Sokół” i Kabaret „Miećka”. Plener malarski dla uczniów naszych szkół odbył się pod hasłem „Chełm’98”        i wzięło w nim udział 96 osób. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny „Za co kochamy naszego Papieża?” zorganizowany z okazji 20-lecia pontyfikatu. Wystawa pokonkursowa pokazana była mieszkańcom           w Domach Parafialnych w Lubli, Stępinie, Gogołowie i Frysztaku. Nagrodzone prace Adriana Wiśniowskiego               z Frysztaka, Anny Szydło ze Stępiny, Marleny Dziok z Pułanek, Klaudii Bajda, Eweliny Jedziniak, Wioletty Mendelowskiej i Katarzyny Pająk z Glinika Górnego, rodzeństwa Klaudii, Natalii, Kamila i Mateusza Salamonów ze Stępiny były wraz z listem wysłane do Watykanu. Zorganizowano 7 gminnych konkursów plastycznych, w których wzięło udział 720 uczniów. W kole rekreacyjnym na zajęcia z aerobiku i callaneticsu uczestniczyło 35 pań.
Kabaret 10 lecie
Powitanie wiosny
Plener malarski „Chełm 98”
Festiwal Piosenki Dziecięcej

Zajęcia plastyczne
FLAMENCO
10- lecie Chóru mieszanego „Sokół”
Konkurs plastyczny „Za co kochamy naszego Papieża”
Wystawa Rzeźby Ryszarda Górnickiego
Spotkanie z Mikołajem
1999r.
W 1999r. następują drobne zmiany kadrowe. Zmniejsza się administracje, a jej zadania przejmują instruktorzy. Pracują te same zespoły i ich liczebność nie ulega większej zmianie. Dla dzieci zorganizowano zimowisko w okresie ferii, turniej szkół „Powitanie wiosny”, a dla młodzieży imprezę turystyczną „Sabat na Chełmie”, wycieczki rowerowe do Odrzykonia i Folusza, obóz kajakowy na Mazurach. Zaprezentowano 15 wystaw plastycznych min: Sławomira Sokołowskiego ze Stępiny, Pawła Pająka z Gogołowa oraz hafty Lucyny Srebrny z Pułanek, Janiny Stefanik z Twierdzy i Marii Zajdel z Lubli. Dla seniorów zorganizowano wycieczkę do Czorsztyna i Soliny, ognisko w Stępinie, Powiatowe Spotkanie „Pożegnanie lata” oraz spotkanie opłatkowe. Gościliśmy Międzynarodowe Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Razem”.
„Powitanie wiosny”
Ozdoby Wielkanocnego Święta
Święto  3 Maja
Dzień Matki
„Sabat Czarownic – Góra Chełm”
Powiatowe spotkanie „Pożegnanie lata” dla seniorów
Święto Odzyskanie Niepodległości Polski
Stroik świąteczny p. Krystyna Majewska
Gimnazjum Gogołów
kl. I SP Stępina
kl. III SP Chytrówka
SP Frysztak i Lubla
SP Kobyle, Frysztak, Glinik Średni
Spotkanie z Mikołajem
Mikołaj dla seniorów

CDN...
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz