sobota, 14 września 2019

WSPOMNIEŃ CZAS... III DEKADA

Rok 2000

Pracuje 10 zespołów artystycznych – 131 osób i 6 kółek zainteresowań – 197 osób. Zespoły własne wzięły udział w 14 imprezach okolicznościowych i festynach. Przywrócono organizację Dni Ziemi Frysztackiej. Zespół „Lublanie” brał udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Zespołów Obrzędowych w Tarnogrodzie z programem „Kręcenie oleju”. Grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej z Cieszyny przygotowana przez panią Krystynę Majewską wzięła udział w Małopolskim Przeglądzie Dziecięcych Grup Kolędniczych w Podegrodziu. Kabaret na II Konfrontacjach Kabaretów Wiejskich w Lipnicy Murowanej zajął I miejsce, a w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Sycowie otrzymał II nagrodę. Nagrodę Indywidualną w Lipnicy Murowanej otrzymał instruktor kabaretu Janusz Czekajowski za teksty do programu „Czy aby dziady?”. W tym roku przystąpiliśmy do porozumienia i współpracy między gminami: Brzostek, Dukla, Dydnia, Nowy Żmigród, Wiśniowa i Wielopole Skrzyńskie. Na turnieju gmin w Nowym Żmigrodzie reprezentacja gminy zajęła I miejsce. Byliśmy organizatorami Międzygminnego Turnieju Piłki Siatkowej, który zakończył się naszym zwycięstwem. Koło emerytów razem z kołami z naszego powiatu bawiło się na imprezie karnawałowej. Wyjeżdżali na wycieczkę w Bieszczady, palili ognisko w maju i wrześniu. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszyło się spotkanie z misjonarzem O. Adamem Cytrynowskim. Prowadzimy dystrybucję i rozliczanie „Gazety Frysztackiej”.

Dzień babci i Dziadka

Dni Ziemi Frysztackiej
Kabaret „Miećka” - „Czy aby Dziady?”


Pomniki i zabytki gminy Frysztak


Wernisaż wystawy uczniów Liceum Plastycznego z Krosna
Turniej siatkarski gmin zaprzyjaźnionych


Niepodległość

Spotkanie emerytów z doktorem Majewskim


Spotkanie z okazji Dnia Seniora


Mikołajki
Orkiestra pod wezwaniem św. FlorianaROK 2001


Pracujące zespoły to: Chór Mieszany „Sokół”, Dęta Orkiestra Strażacka, Kabaret „Miećka”, Zespół Śpiewaczy „Lublanie”, zespól wokalno-instrumentalny „Aneks”, zespól tańca towarzyskiego „Zygzaczek”, zespół tańca nowoczesnego „Zygzak”, zespół taneczny w Gliniku Górnym, zespół tańca towarzyskiego „Luz blues” i zespół tańca dyskotekowego „Piranie” w Lubli. Zorganizowano 18 imprez artystycznych: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej, Dzień Matki, Turniej Zaprzyjaźnionych Gmin, Dni Ziemi Frysztackiej, Agromania 2001 połączona z Powiatowym Świętem Plonów, Dzień seniora dla seniorów z powiatu strzyżowskiego, spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych.  Prezentowanych było 12 wystaw plastycznych min: Plama i kreską – prace Pawła Januszka, Przemysława Pająka i Urszuli Wójcik        z Gimnazjum we Frysztaku, Ozdoby Wielkanocnego Święta, na której pani Helena Majstrkiewicz uczyła dzieci jak wydrapywać piękne pisanki. Chór „Sokół” na VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie otrzymał wyróżnienie. Dzieci bawiły się na zimowisku i zajęciach wakacyjnych. Dęta Orkiestra Strażacka uroczyście obchodziła 10 lecie swojej działalności.


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 


Turniej gmin zaprzyjaźnionych 

Dzień Matki Dzień Samorządowca – Kabaret „Miećka” 


Dni Ziemi Frysztackiej 

Powiatowe Święto Plonów 

Zimowisko dla dzieci 


Dzień Matki Nocny marsz na Chełm 


10-lecie Dętej Orkiestry Strażackiej
ROK 2002

Pracują te same zespoły i koła zainteresowań. Wśród pań cieszy się dużym zainteresowaniem koło rekreacyjne – zajęcia z aerobiku. Początek roku to wystawa „Szopka Betlejemska” – wzięło w niej udział 72 uczniów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprezentowano „Jasełka” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego we Frysztaku. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Frysztaku prezentowali sztukę „Jadwiga – Królowa Polski”, z którą gościli w zaprzyjaźnionych GOK Brzostek. Zorganizowano po raz pierwszy Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” połączonym z poświeceniem palm i udziałem w Mszy Św. – prezentowano 70 prac.  Zespół ZYGZAK na XIV Przeglądzie Zespołów Tanecznych „KACZUCHA” w Krośnie otrzymał wyróżnienie. W IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym na Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej w Żarnowcu I nagrodę otrzymała Dominika Guzy, a wyróżnienie Eliza Miścior i Patrycja Wojtanowska. Dni Ziemi Frysztackiej współorganizowało Radio RFM. Byliśmy współorganizatorami imprezy plenerowej FINAŁ LATA w Stępinie. Dzieci i młodzież bawiła się na imprezach karnawałowych i andrzejkowych. Dla Koła emerytów zorganizowaliśmy wycieczkę Puławy – Kazimierz Dolny- Nałęczów – Lublin, Dzień Seniora dla emerytów z całego powiatu. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Główny w Warszawie w uznaniu wybitnych zasług przyznał dla Ośrodka ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ. 

Dzień Babci i Dziadka – Jasełka
Bal karnawałowy emerytów Ferie z GOK
Poeci i pisarze dzieciom – Literacki R..S…T…
IV Międzynarodowy konkurs plastyczny na ilustracje do utworów Marii Konopnickiej w ŻarnowcuFinał lata 
Dzień seniora + wybory w kole emerytów 

Palma WielkanocnaSpektakl „Jadwiga Królowa Polski” 

Spotkanie opłatkowe emerytów2003


Pracujące zespoły to: Chór Mieszany „Sokół”, Dęta Orkiestra Strażacka, Kabaret „Miećka”, Zespół Śpiewaczy „Lublanie”, zespól wokalno-instrumentalny „Aneks”, zespól tańca towarzyskiego „Zygzaczek”, zespół tańca nowoczesnego „Zygzak”, zespół taneczny w Gliniku Górnym, zespół tańca towarzyskiego „Luz blues” i zespół tańca dyskotekowego „Piranie” w Lubli, dziecięcy zespół taneczny „Bzyczki”, zespół tańca towarzyskiego „Pułaneczki”, zespoły taneczne w Stępinie i Gogołowie – łącznie 205 uczestników. W placówce zorganizowano Dzień babci i Dziadka, Obchody Odzyskania Niepodległości oraz program „Dzieci Papieżowi”. Prezentowana była „Meka Pańska”             w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej we Frysztaku. Byliśmy współorganizatorami „Dni Europejskich”, „Dni Ziemi Frysztackiej”. Od Gminnego Święta Plonów  zaczęła się nasza współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.  Dla dzieci zorganizowaliśmy zabawy choinkowe w Gliniku Dolnym i w Widaczu, zabawę terenową „Popołudnie tropicieli”, programy profilaktyczne „Kolejka” i UFO z zielonej planety”. „Podróż w krainę szczęścia” to bal integracyjny dla najmłodszych niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Prezentowane były min: Wystaw rysunku i malarstwa pani Anny Szarek, Fotografii Agaty Słowik i Rzeźby Agnieszki Tulei. W ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Warszawa moja stolica” nagrodę otrzymała Dominika Guzy, w IX Spotkaniach z Twórczością Marii Konopnickiej w Żarnowcu otrzymaliśmy 7 nagród, a instruktor Dorota Wojtanowska otrzymała nagrodę indywidualną za upowszechnienie literatury w formie plastycznej.  W Przeglądzie „KACZUCHA” w Krośnie II nagroda ZYGZAK, wyróżnienie ZYGZACZEK i PIRANIE.

Integracyjny bal karnawałowy 

Nocny marsz na Chełm


Misterium Męki PańskiejPalma wielkanocnaTurniej szachowy w świetlicy


Warszawa moja stolicaImpreza profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Dni z kulturą europejskąSprzątanie świata
Dzień MatkiXVI Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA


Dni Ziemi FrysztackiejKoncert Dętej Orkiestry Strażackiej w Rzeszowie


Gminne Święto Plonów


Obchody Święta Niepodległość Polski
Bal czarownicKonkurs ozdób świątecznych


Mikołajki dla dzieci

ROK 2004


Amatorski ruch artystyczny skupiony był w szkołach w Lubli, Stępinie, Gogołowie i Gliniku Górnym. Systematyczne pracowało 13 zespołów i 6 kół zainteresowań. Organizowane były choinki dla dzieci w Widaczu, Twierdzy i Gliniku Dolnym. Seniorzy spotykali się z okazji Dnia Babci i Dziadka, świętowania dożynek i Powiatowym Dniu Seniora – spotkanie andrzejkowe. Wspólnie z KGW zorganizowaliśmy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Gminne Święto Plonów. Dla dzieci zorganizowano zimowisko, bal walentynkowy, sobótki, spotkania wakacyjne, dyskotekę andrzejkowa i mikołajki. Dla uczniów gimnazjum zorganizowano imprezę „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach Ogólnopolskiej Akcji Antynałogowej. Chór „Sokół” koncertował w Rzeszowie, I Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych w Gogołowie i Pieśni Maryjnych w Czudcu. W ogólnopolskich konkursach plastycznych; „Europa w szkole” koło GOK otrzymało 10 nagród, „Warszawa moja stolica” nagrodę otrzymała Agnieszka Olszańska, „Twarze” nagrodę otrzymała Joanna Kik. Współorganizowaliśmy Dni Ziemi Frysztackiej oraz Zlotu Militarnego w Stępinie.  Dbając o zachowanie tradycji zorganizowano dla dzieci warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych pod okiem pani Krystyny Majewskiej i Kazimiery Armaty. Dla nauczycieli warsztaty wyplatania ze słomy prowadzone przez panią Adelę Papugę ze Stępiny. W grudniu zaczęliśmy obchody 25 lecie działalności GOK.  

Zimowisko
Dzień Kobiet KGW


Spektakl „Chrystus połamany”
I Przegląd Pieśni Wielkanocnych w GogołowieWarsztaty z panią Adelą PapugąSzkolenie BHP dla KGWDni Ziemi Frysztackiej
Gminne Święto Plonów
Spotkanie emerytówZlot MilitarnyZajęcia koła plastycznego


Obchody Święta Niepodległość Polski

Spotkanie andrzejkowe dla emerytów z powiatu strzyżowskiego

Bal tancerzyMikołajki dla dzieci
Obchody 25-lecia GOK
Orkiestra Świętego Floriana


Sesja rady Gminy


ROK 2005

Tradycyjnie rok zaczęliśmy od świętowania Dnia Babci i Dziadka, potem Zimowisko dla dzieci, zimowe zdobywanie góry „Chełm”. Grupa parafian z Gogołowa  przedstawiła Misterium Męki Pańskiej. Podczas Dni Ziemi Frysztackiej zapoczątkowaliśmy I Turniej wsi gminy Frysztak. Kontynuowaliśmy  świętowanie srebrnego jubileuszu GOK. W ramach Festiwalu Zespołów Polonijnych w koncercie POLONIA – OJCZYŹNIE wystąpiły zespoły „Wilia” z Litwy, „Echo z polski” z USA i „Krakowiak” z Francji. Panie z kół gospodyń świętowały Dzień Kobiet, Dzień Matki, na którym uroczyście wręczono  „Order Serca Matkom Wsi” oraz brały udział w corocznym Gminnym Święcie Plonów. Pracujące w kole plastycznym dzieci brały udział w wielu konkursach.      W konkursie „Cuda Powiatu Strzyżowskiego” wzięło udział 282 twórców. Zorganizowaliśmy Mikołajkowy Turniej Gminy i spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych. Z emerytami zwiedzaliśmy Bożkov  i Pragę. 
Zaczynamy I etap remontu GOK z pozyskanych przez Gminę środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego na działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Od 2005 do 2007r. wykonano remont parterowej części  budynku oraz zakupiono wyposażenie sali widowiskowej: stoły konferencyjne, krzesła, mechanizm kurtyny i kotary sceniczne, oświetlenie sceny, pianino cyfrowe. Wyposażono również zaplecze socjalno  - kuchenne: talerze, półmiski, wazy, filiżanki, sztućce, garnki, szafa chłodnicza i kuchnia gazowa oraz szafki stojące i wiszące. 

Dzień Babci i Dziadka


Zimowisko dla dzieci

V Nocny marsz na Chełm
Palma Wielkanocna


Misterium Męki Pańskiej - Gogołów
Spektakl „Moralność pani Dulskiej”

Konkurs „Poeci i Pisarze Dzieciom”Dzień Matki dla KGWDni Ziemi Frysztackiej 


Koło plastyczne GOK
Gminne Święto PlonówUczestnicy koła plastycznego w Żarnowcu


Wystawa Fotografii pana Marka ZiajoraMikołajkowy Turniej Gminp. Sławomir Sokołowski ze Stępiny - nagroda w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

Koncert 25-lecia GOK
2006

Do działających zespołów wznawia działalność Grupa teatralna dla dzieci prowadzona przez panią Joanną Menduś. Zespoły taneczne brały udział w imprezach szkolnych, przeglądach i koncertach w innych miejscowościach. Zespoły „Zygzak”, „Zygzaczek” i „Piranie” występowały Krośnie, Strzyżowie, Dynowie, Czudcu , Wielopolu i Rzeszowie. Kabaret „Miećka” występował na „Solińskie lato” w Polańczyku, w Lesku, Strzyżowie i Czudcu. Panie z kół gospodyń wiejskich wspólnie świętowały Dzień Kobiet i Dzień Matki, na którym uroczyście wręczono „Order Serca Matkom Wsi” dla pań z Pułanek. Na Gminnym Świecie Plonów zaprezentowały piękne wieńce i smakowite swojskie jadło. Podczas Dni Ziemi Frysztackiej występowały zespoły „Tercet Egzotyczny” i KSU. Warsztaty sztuki ludowej – Kwiaty z bibuły prowadziły panie Dorota Salamon i Krystyna Stawarz ze Stępiny. Dla dzieci organizowano Bal choinkowy w Gliniku Dolnym, a Dzień Dziecka w Twierdzy i Widaczu. Tancerze świetnie bawili się na balu przebierańców „Balu u Królowej Sałaty”. Współorganizowaliśmy Zlot Militarny i Zlot Samochodów Terenowych – BUNKROWISKO’2006 w Stępinie.

Konkurs plastyczny „Zabytki naszej gminy” Zajęcia koła plastycznegoDni Ziemi Frysztackiej


Gminne Święto Plonów
Dzień Matki dla KGW
Zlot Militarny
Warsztaty stroików świątecznych dla KGW


Konkurs „Stół Wigilijny” w Trzebownisku

Uroczysta sesja rady GminyTeatrzyk


ROK 2007

Do działających 15 zespołów artystycznych dołącza Zespół Śpiewaczy i Kapela Ludowa „Gogołowianie” prowadzony przez pana Kazimierza Jantonia. Organizowano cykliczne imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Ziemi Frysztackiej, Gminne Święto Plonów itp. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Sztuka Ludów Afryki” zorganizowana przez misjonarza Ojca Adama Cytrynowskiego. Współpracowaliśmy przy organizacji Koncertu Frysztak dla Jana Pawła II. Spotykali się seniorzy. Dzieci w świetlicy HADES miały rozgrywki w warcaby, przygotowywały ozdoby świąteczne itp. Członkowie zespołów dziecięcych                i młodzieżowych bawili się na „Strasznym balu andrzejkowym”. Zespół tańca współczesnego ZYGZAK wytańczył II miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w Krośnie. Po raz pierwszy spotkali się amatorscy twórcy artystyczni z powiatu strzyżowskiego na I Powiatowym Biennale Sztuki Ludowej TRADYCJA.
Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza praca", dla ogółu mieszkańców w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku udostępniono salę komputerową z dostępem do Internetu, a także ksera, drukarki, skanera i faksu. Specjalny podjazd pozwala na korzystanie z Gminnego Centrum Informacji także osobom niepełnosprawnym.


Noworoczne spotkanie kół gospodyń wiejskichNocny marsz na Chełm


ZYGZAK na lodowisku


Dzień Kobiet KGWDni Ziemi FrysztackiejWystawa „Sztuka Ludów Afryki” 

Spotkanie koła emerytów

Zajęcia koła plastycznegoWarsztaty z panią Ireną Stadnicką – frywolitki


Koło plastyczne w Wojewódzkim Domu Kultury w RzeszowieGminne Centrum Informacji


ROK 2008

Pracuje 14 zespołów i 6 kół zainteresowań.  Zorganizowano turniej sportowo-rekreacyjny dla gmin powiatu strzyżowskiego „Ferie z Marszałkiem”. Koła gospodyń spotykały się na imprezach: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Gminnym Świecie Plonów oraz na spotkaniu kulinarnym „Naleśniki”. W otwarta pracownia plastyczna tworzyMy dzieci i młodzież zapoznawała się z różnymi technikami plastycznym, a dla dorosłych odbywały się „Spotkania ze Sztuką”. Prezentowana była wystawa RZEŹBY Agnieszki Tulei. Dla dzieci i młodzieży organizowano wycieczki piesze i rowerowe. Dla dorosłych wyjazd w Bieszczady – Droga krzyżowa na Tarnicę. Taneczne zespoły dziecięce uczestniczyły w XX Przeglądzie Dziecięcych Zespołów  Tanecznych KACZUCHA w Krośnie.  Zespół ZYGZAK wytańczył III miejsce w II Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego  w Mielcu, wyróżnienie w Przemyślu i Jaśle, III miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w Krośnie. Współorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Ziemi, na którym zasadzono min. sosny na parkingu przy bibliotece. Podczas wakacji przez 14 dni realizowaliśmy projekt „Pożyteczne wakacje 2008” pt. „EKO – MAK” finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylu zakończony Piknikiem rodzinnym. Po raz pierwszy w naszym Kościele Parafialnym spotkały się chóry na Koncercie  „Chwalmy Boże Dziecię”.

Spotkanie kulinarne dla pań z KGW – naleśniki 

Dzień Kobiet dla KGW w Twierdzy

XXI Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA
Dzień Matki dla pań z KGW w Gogołowie
Dni Ziemi Frysztackiej

Wystawa Rzeźby Agnieszki Tulei


Projekt „Pożyteczne wakacje 2008” w KobyluGminne Święto PlonówZlot Militarny w Stępinie

Zajęcia koła plastycznego
Międzynarodowy Dzień Ziemi  
Zajęcia w świetlicy HADES
Koncert chórów „Chwalmy Boże Dziecię”


ROK 2009


W GOK-u pracuje 4 instruktorów etatowych i 5 godzinowych.  Prowadzonych jest  13 zespołów artystycznych i 5 kół zainteresowań. Zaczyna swoją działalność Zespół Ludowy „Twierdzanie” pod patronatem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Twierdza. Po raz ósmy grupa 28 osób  wędrowała w „Nocnym Marszu na Chełm”. „Słodkie przysmaki karnawałowe”  to spotkanie dla
pań z kół gospodyń.  Chóru Mieszanego „Sokół” w Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjnej” w Radymnie - chór otrzymał II nagrodę. „Przez żołądek do zdrowie” to warsztaty z zakresu gotowania dla koła emerytów w ramach PPWOW. Z tego programu zorganizowaliśmy wycieczkę dla dzieci do Bałtowa. W świetlicy HADES odbywają się comiesięczne spotkanie szachowe dla dorosłych miłośników tej gry - „Szach – Mat”. Prezentowana była wystawa MALARSTWO p. Elżbiety Iskra – mieszkanki Gogołowa. Dni Ziemi Frysztackiej to min. Festyn dziecięcy – „Piracka wyspa skarbów”, otwarcie wystawy rzeźby pana Józefa Mendrali „Czarodziejski ogród” w galerii przydomowej w Pułankach, „Jarmark Frysztacki”- stoiska z rękodziełem artystycznym, swojskim jadłem, pokaz ceramiczny itp. LATO z GOK-iem - zajęcia dla dzieci z Twierdzy, Pułanek, Frysztaka, Domu Wiejskim w  Gliniku Dolnym, w Widaczu i w Kobylu.  Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa dla koła emerytów z Frysztaka. Spotkania ze sztuką dla dorosłych – GOBELINY- pod kierunkiem p. Anny Liszcz. „Zwyczajne – nadzwyczajne – ziemniaczane cudeńka” – impreza konkursowo prezentacyjna dla KGW z terenu gminy. Koncert Kolęd „Chwalmy Boże Dziecię” – spotkanie chórów „Sanctus”z Gogołowa, „Benedictus” z  Czudca, Chóru parafialnego z Brzezin, „Emanuel” z Rzeszowa i „Sokół” Frysztaka w Kościele Parafialnym  we Frysztaku. Niespodzianką był występ nowo utworzonego dziecięcego chóru z Frysztaka. Z  pozyskanych środków z  programu „Rozwój infrastruktury kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiliśmy scenę modułową zadaszoną, która umożliwiła przeprowadzanie imprez plenerowych na terenie całej gminy.


Spotkanie dla pań z KGW – „Karnawałowe słodkości”


Dzień Kobiet dla pań z KGWZabawa choinkowa w Kobylu


Wycieczka dla dzieci do BałtowaDzień matki dla pań z KGW w CieszynieDni Ziemi Frysztackiej
Wystawa Rzeźby Józefa Mendrali
Gminne Święto Plonów

Wystawa Koronkarstwa pani Małgorzaty Żółkiewicz


Warsztaty robienia kwiatów z krepiny dla koła emerytów


Mikołajkowy wypad ZYGZAKA i Teatrzyku

Koncert chórów „Chwalmy Boże Dziecię”- Chór dziecięcy „Wiolinki”


Zespół Ludowy TWIERDZANIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz