sobota, 14 września 2019

WSPOMNIEŃ CZAS... III DEKADA

Rok 2000

Pracuje 10 zespołów artystycznych – 131 osób i 6 kółek zainteresowań – 197 osób. Zespoły własne wzięły udział w 14 imprezach okolicznościowych i festynach. Przywrócono organizację Dni Ziemi Frysztackiej. Zespół „Lublanie” brał udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Zespołów Obrzędowych w Tarnogrodzie z programem „Kręcenie oleju”. Grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej z Cieszyny przygotowana przez panią Krystynę Majewską wzięła udział w Małopolskim Przeglądzie Dziecięcych Grup Kolędniczych w Podegrodziu. Kabaret na II Konfrontacjach Kabaretów Wiejskich w Lipnicy Murowanej zajął I miejsce, a w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Sycowie otrzymał II nagrodę. Nagrodę Indywidualną w Lipnicy Murowanej otrzymał instruktor kabaretu Janusz Czekajowski za teksty do programu „Czy aby dziady?”. W tym roku przystąpiliśmy do porozumienia i współpracy między gminami: Brzostek, Dukla, Dydnia, Nowy Żmigród, Wiśniowa i Wielopole Skrzyńskie. Na turnieju gmin w Nowym Żmigrodzie reprezentacja gminy zajęła I miejsce. Byliśmy organizatorami Międzygminnego Turnieju Piłki Siatkowej, który zakończył się naszym zwycięstwem. Koło emerytów razem z kołami z naszego powiatu bawiło się na imprezie karnawałowej. Wyjeżdżali na wycieczkę w Bieszczady, palili ognisko w maju i wrześniu. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszyło się spotkanie z misjonarzem O. Adamem Cytrynowskim. Prowadzimy dystrybucję i rozliczanie „Gazety Frysztackiej”.

Dzień babci i Dziadka





Dni Ziemi Frysztackiej




















Kabaret „Miećka” - „Czy aby Dziady?”










Pomniki i zabytki gminy Frysztak






Wernisaż wystawy uczniów Liceum Plastycznego z Krosna








Turniej siatkarski gmin zaprzyjaźnionych






Niepodległość









Spotkanie emerytów z doktorem Majewskim


Spotkanie z okazji Dnia Seniora


Mikołajki




Orkiestra pod wezwaniem św. Floriana



ROK 2001


Pracujące zespoły to: Chór Mieszany „Sokół”, Dęta Orkiestra Strażacka, Kabaret „Miećka”, Zespół Śpiewaczy „Lublanie”, zespól wokalno-instrumentalny „Aneks”, zespól tańca towarzyskiego „Zygzaczek”, zespół tańca nowoczesnego „Zygzak”, zespół taneczny w Gliniku Górnym, zespół tańca towarzyskiego „Luz blues” i zespół tańca dyskotekowego „Piranie” w Lubli. Zorganizowano 18 imprez artystycznych: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej, Dzień Matki, Turniej Zaprzyjaźnionych Gmin, Dni Ziemi Frysztackiej, Agromania 2001 połączona z Powiatowym Świętem Plonów, Dzień seniora dla seniorów z powiatu strzyżowskiego, spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych.  Prezentowanych było 12 wystaw plastycznych min: Plama i kreską – prace Pawła Januszka, Przemysława Pająka i Urszuli Wójcik        z Gimnazjum we Frysztaku, Ozdoby Wielkanocnego Święta, na której pani Helena Majstrkiewicz uczyła dzieci jak wydrapywać piękne pisanki. Chór „Sokół” na VII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie otrzymał wyróżnienie. Dzieci bawiły się na zimowisku i zajęciach wakacyjnych. Dęta Orkiestra Strażacka uroczyście obchodziła 10 lecie swojej działalności.


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 










Turniej gmin zaprzyjaźnionych 





Dzień Matki 











Dzień Samorządowca – Kabaret „Miećka” 






Dni Ziemi Frysztackiej 





Powiatowe Święto Plonów 





Zimowisko dla dzieci 


Dzień Matki 



Nocny marsz na Chełm 


10-lecie Dętej Orkiestry Strażackiej








ROK 2002

Pracują te same zespoły i koła zainteresowań. Wśród pań cieszy się dużym zainteresowaniem koło rekreacyjne – zajęcia z aerobiku. Początek roku to wystawa „Szopka Betlejemska” – wzięło w niej udział 72 uczniów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprezentowano „Jasełka” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego we Frysztaku. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Frysztaku prezentowali sztukę „Jadwiga – Królowa Polski”, z którą gościli w zaprzyjaźnionych GOK Brzostek. Zorganizowano po raz pierwszy Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” połączonym z poświeceniem palm i udziałem w Mszy Św. – prezentowano 70 prac.  Zespół ZYGZAK na XIV Przeglądzie Zespołów Tanecznych „KACZUCHA” w Krośnie otrzymał wyróżnienie. W IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym na Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej w Żarnowcu I nagrodę otrzymała Dominika Guzy, a wyróżnienie Eliza Miścior i Patrycja Wojtanowska. Dni Ziemi Frysztackiej współorganizowało Radio RFM. Byliśmy współorganizatorami imprezy plenerowej FINAŁ LATA w Stępinie. Dzieci i młodzież bawiła się na imprezach karnawałowych i andrzejkowych. Dla Koła emerytów zorganizowaliśmy wycieczkę Puławy – Kazimierz Dolny- Nałęczów – Lublin, Dzień Seniora dla emerytów z całego powiatu. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Główny w Warszawie w uznaniu wybitnych zasług przyznał dla Ośrodka ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ. 

Dzień Babci i Dziadka – Jasełka




Bal karnawałowy emerytów 



Ferie z GOK




Poeci i pisarze dzieciom – Literacki R..S…T…




IV Międzynarodowy konkurs plastyczny na ilustracje do utworów Marii Konopnickiej w Żarnowcu



Finał lata 




Dzień seniora + wybory w kole emerytów 





Palma Wielkanocna







Spektakl „Jadwiga Królowa Polski” 





Spotkanie opłatkowe emerytów



2003


Pracujące zespoły to: Chór Mieszany „Sokół”, Dęta Orkiestra Strażacka, Kabaret „Miećka”, Zespół Śpiewaczy „Lublanie”, zespól wokalno-instrumentalny „Aneks”, zespól tańca towarzyskiego „Zygzaczek”, zespół tańca nowoczesnego „Zygzak”, zespół taneczny w Gliniku Górnym, zespół tańca towarzyskiego „Luz blues” i zespół tańca dyskotekowego „Piranie” w Lubli, dziecięcy zespół taneczny „Bzyczki”, zespół tańca towarzyskiego „Pułaneczki”, zespoły taneczne w Stępinie i Gogołowie – łącznie 205 uczestników. W placówce zorganizowano Dzień babci i Dziadka, Obchody Odzyskania Niepodległości oraz program „Dzieci Papieżowi”. Prezentowana była „Meka Pańska”             w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej we Frysztaku. Byliśmy współorganizatorami „Dni Europejskich”, „Dni Ziemi Frysztackiej”. Od Gminnego Święta Plonów  zaczęła się nasza współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.  Dla dzieci zorganizowaliśmy zabawy choinkowe w Gliniku Dolnym i w Widaczu, zabawę terenową „Popołudnie tropicieli”, programy profilaktyczne „Kolejka” i UFO z zielonej planety”. „Podróż w krainę szczęścia” to bal integracyjny dla najmłodszych niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Prezentowane były min: Wystaw rysunku i malarstwa pani Anny Szarek, Fotografii Agaty Słowik i Rzeźby Agnieszki Tulei. W ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Warszawa moja stolica” nagrodę otrzymała Dominika Guzy, w IX Spotkaniach z Twórczością Marii Konopnickiej w Żarnowcu otrzymaliśmy 7 nagród, a instruktor Dorota Wojtanowska otrzymała nagrodę indywidualną za upowszechnienie literatury w formie plastycznej.  W Przeglądzie „KACZUCHA” w Krośnie II nagroda ZYGZAK, wyróżnienie ZYGZACZEK i PIRANIE.

Integracyjny bal karnawałowy 





Nocny marsz na Chełm


Misterium Męki Pańskiej



Palma wielkanocna



Turniej szachowy w świetlicy


Warszawa moja stolica



Impreza profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”




Dni z kulturą europejską







Sprzątanie świata




Dzień Matki



XVI Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA






Dni Ziemi Frysztackiej







Koncert Dętej Orkiestry Strażackiej w Rzeszowie


Gminne Święto Plonów






Obchody Święta Niepodległość Polski




Bal czarownic



Konkurs ozdób świątecznych


Mikołajki dla dzieci





ROK 2004


Amatorski ruch artystyczny skupiony był w szkołach w Lubli, Stępinie, Gogołowie i Gliniku Górnym. Systematyczne pracowało 13 zespołów i 6 kół zainteresowań. Organizowane były choinki dla dzieci w Widaczu, Twierdzy i Gliniku Dolnym. Seniorzy spotykali się z okazji Dnia Babci i Dziadka, świętowania dożynek i Powiatowym Dniu Seniora – spotkanie andrzejkowe. Wspólnie z KGW zorganizowaliśmy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Gminne Święto Plonów. Dla dzieci zorganizowano zimowisko, bal walentynkowy, sobótki, spotkania wakacyjne, dyskotekę andrzejkowa i mikołajki. Dla uczniów gimnazjum zorganizowano imprezę „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach Ogólnopolskiej Akcji Antynałogowej. Chór „Sokół” koncertował w Rzeszowie, I Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych w Gogołowie i Pieśni Maryjnych w Czudcu. W ogólnopolskich konkursach plastycznych; „Europa w szkole” koło GOK otrzymało 10 nagród, „Warszawa moja stolica” nagrodę otrzymała Agnieszka Olszańska, „Twarze” nagrodę otrzymała Joanna Kik. Współorganizowaliśmy Dni Ziemi Frysztackiej oraz Zlotu Militarnego w Stępinie.  Dbając o zachowanie tradycji zorganizowano dla dzieci warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych pod okiem pani Krystyny Majewskiej i Kazimiery Armaty. Dla nauczycieli warsztaty wyplatania ze słomy prowadzone przez panią Adelę Papugę ze Stępiny. W grudniu zaczęliśmy obchody 25 lecie działalności GOK.  

Zimowisko




Dzień Kobiet KGW






Spektakl „Chrystus połamany”




I Przegląd Pieśni Wielkanocnych w Gogołowie



Warsztaty z panią Adelą Papugą



Szkolenie BHP dla KGW



Dni Ziemi Frysztackiej








Gminne Święto Plonów




Spotkanie emerytów



Zlot Militarny



Zajęcia koła plastycznego






Obchody Święta Niepodległość Polski





Spotkanie andrzejkowe dla emerytów z powiatu strzyżowskiego





Bal tancerzy



Mikołajki dla dzieci




Obchody 25-lecia GOK




Orkiestra Świętego Floriana


Sesja rady Gminy






ROK 2005

Tradycyjnie rok zaczęliśmy od świętowania Dnia Babci i Dziadka, potem Zimowisko dla dzieci, zimowe zdobywanie góry „Chełm”. Grupa parafian z Gogołowa  przedstawiła Misterium Męki Pańskiej. Podczas Dni Ziemi Frysztackiej zapoczątkowaliśmy I Turniej wsi gminy Frysztak. Kontynuowaliśmy  świętowanie srebrnego jubileuszu GOK. W ramach Festiwalu Zespołów Polonijnych w koncercie POLONIA – OJCZYŹNIE wystąpiły zespoły „Wilia” z Litwy, „Echo z polski” z USA i „Krakowiak” z Francji. Panie z kół gospodyń świętowały Dzień Kobiet, Dzień Matki, na którym uroczyście wręczono  „Order Serca Matkom Wsi” oraz brały udział w corocznym Gminnym Święcie Plonów. Pracujące w kole plastycznym dzieci brały udział w wielu konkursach.      W konkursie „Cuda Powiatu Strzyżowskiego” wzięło udział 282 twórców. Zorganizowaliśmy Mikołajkowy Turniej Gminy i spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych. Z emerytami zwiedzaliśmy Bożkov  i Pragę. 
Zaczynamy I etap remontu GOK z pozyskanych przez Gminę środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego na działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Od 2005 do 2007r. wykonano remont parterowej części  budynku oraz zakupiono wyposażenie sali widowiskowej: stoły konferencyjne, krzesła, mechanizm kurtyny i kotary sceniczne, oświetlenie sceny, pianino cyfrowe. Wyposażono również zaplecze socjalno  - kuchenne: talerze, półmiski, wazy, filiżanki, sztućce, garnki, szafa chłodnicza i kuchnia gazowa oraz szafki stojące i wiszące. 

Dzień Babci i Dziadka


Zimowisko dla dzieci





V Nocny marsz na Chełm




Palma Wielkanocna


Misterium Męki Pańskiej - Gogołów




Spektakl „Moralność pani Dulskiej”

Konkurs „Poeci i Pisarze Dzieciom”



Dzień Matki dla KGW



Dni Ziemi Frysztackiej 










Koło plastyczne GOK




Gminne Święto Plonów











Uczestnicy koła plastycznego w Żarnowcu


Wystawa Fotografii pana Marka Ziajora



Mikołajkowy Turniej Gmin



p. Sławomir Sokołowski ze Stępiny - nagroda w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

Koncert 25-lecia GOK








2006

Do działających zespołów wznawia działalność Grupa teatralna dla dzieci prowadzona przez panią Joanną Menduś. Zespoły taneczne brały udział w imprezach szkolnych, przeglądach i koncertach w innych miejscowościach. Zespoły „Zygzak”, „Zygzaczek” i „Piranie” występowały Krośnie, Strzyżowie, Dynowie, Czudcu , Wielopolu i Rzeszowie. Kabaret „Miećka” występował na „Solińskie lato” w Polańczyku, w Lesku, Strzyżowie i Czudcu. Panie z kół gospodyń wiejskich wspólnie świętowały Dzień Kobiet i Dzień Matki, na którym uroczyście wręczono „Order Serca Matkom Wsi” dla pań z Pułanek. Na Gminnym Świecie Plonów zaprezentowały piękne wieńce i smakowite swojskie jadło. Podczas Dni Ziemi Frysztackiej występowały zespoły „Tercet Egzotyczny” i KSU. Warsztaty sztuki ludowej – Kwiaty z bibuły prowadziły panie Dorota Salamon i Krystyna Stawarz ze Stępiny. Dla dzieci organizowano Bal choinkowy w Gliniku Dolnym, a Dzień Dziecka w Twierdzy i Widaczu. Tancerze świetnie bawili się na balu przebierańców „Balu u Królowej Sałaty”. Współorganizowaliśmy Zlot Militarny i Zlot Samochodów Terenowych – BUNKROWISKO’2006 w Stępinie.

Konkurs plastyczny „Zabytki naszej gminy” 



Zajęcia koła plastycznego







Dni Ziemi Frysztackiej














Gminne Święto Plonów












Dzień Matki dla KGW




Zlot Militarny




Warsztaty stroików świątecznych dla KGW


Konkurs „Stół Wigilijny” w Trzebownisku

Uroczysta sesja rady Gminy



Teatrzyk


ROK 2007

Do działających 15 zespołów artystycznych dołącza Zespół Śpiewaczy i Kapela Ludowa „Gogołowianie” prowadzony przez pana Kazimierza Jantonia. Organizowano cykliczne imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Ziemi Frysztackiej, Gminne Święto Plonów itp. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Sztuka Ludów Afryki” zorganizowana przez misjonarza Ojca Adama Cytrynowskiego. Współpracowaliśmy przy organizacji Koncertu Frysztak dla Jana Pawła II. Spotykali się seniorzy. Dzieci w świetlicy HADES miały rozgrywki w warcaby, przygotowywały ozdoby świąteczne itp. Członkowie zespołów dziecięcych                i młodzieżowych bawili się na „Strasznym balu andrzejkowym”. Zespół tańca współczesnego ZYGZAK wytańczył II miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w Krośnie. Po raz pierwszy spotkali się amatorscy twórcy artystyczni z powiatu strzyżowskiego na I Powiatowym Biennale Sztuki Ludowej TRADYCJA.
Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza praca", dla ogółu mieszkańców w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku udostępniono salę komputerową z dostępem do Internetu, a także ksera, drukarki, skanera i faksu. Specjalny podjazd pozwala na korzystanie z Gminnego Centrum Informacji także osobom niepełnosprawnym.


Noworoczne spotkanie kół gospodyń wiejskich



Nocny marsz na Chełm


ZYGZAK na lodowisku


Dzień Kobiet KGW



Dni Ziemi Frysztackiej















Wystawa „Sztuka Ludów Afryki” 





Spotkanie koła emerytów





Zajęcia koła plastycznego







Warsztaty z panią Ireną Stadnicką – frywolitki


Koło plastyczne w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie



Gminne Centrum Informacji


ROK 2008

Pracuje 14 zespołów i 6 kół zainteresowań.  Zorganizowano turniej sportowo-rekreacyjny dla gmin powiatu strzyżowskiego „Ferie z Marszałkiem”. Koła gospodyń spotykały się na imprezach: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Gminnym Świecie Plonów oraz na spotkaniu kulinarnym „Naleśniki”. W otwarta pracownia plastyczna tworzyMy dzieci i młodzież zapoznawała się z różnymi technikami plastycznym, a dla dorosłych odbywały się „Spotkania ze Sztuką”. Prezentowana była wystawa RZEŹBY Agnieszki Tulei. Dla dzieci i młodzieży organizowano wycieczki piesze i rowerowe. Dla dorosłych wyjazd w Bieszczady – Droga krzyżowa na Tarnicę. Taneczne zespoły dziecięce uczestniczyły w XX Przeglądzie Dziecięcych Zespołów  Tanecznych KACZUCHA w Krośnie.  Zespół ZYGZAK wytańczył III miejsce w II Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego  w Mielcu, wyróżnienie w Przemyślu i Jaśle, III miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w Krośnie. Współorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Ziemi, na którym zasadzono min. sosny na parkingu przy bibliotece. Podczas wakacji przez 14 dni realizowaliśmy projekt „Pożyteczne wakacje 2008” pt. „EKO – MAK” finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kobylu zakończony Piknikiem rodzinnym. Po raz pierwszy w naszym Kościele Parafialnym spotkały się chóry na Koncercie  „Chwalmy Boże Dziecię”.

Spotkanie kulinarne dla pań z KGW – naleśniki 





Dzień Kobiet dla KGW w Twierdzy





XXI Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA




Dzień Matki dla pań z KGW w Gogołowie




Dni Ziemi Frysztackiej













Wystawa Rzeźby Agnieszki Tulei


Projekt „Pożyteczne wakacje 2008” w Kobylu







Gminne Święto Plonów



Zlot Militarny w Stępinie

Zajęcia koła plastycznego




Międzynarodowy Dzień Ziemi  




Zajęcia w świetlicy HADES




Koncert chórów „Chwalmy Boże Dziecię”


ROK 2009


W GOK-u pracuje 4 instruktorów etatowych i 5 godzinowych.  Prowadzonych jest  13 zespołów artystycznych i 5 kół zainteresowań. Zaczyna swoją działalność Zespół Ludowy „Twierdzanie” pod patronatem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Twierdza. Po raz ósmy grupa 28 osób  wędrowała w „Nocnym Marszu na Chełm”. „Słodkie przysmaki karnawałowe”  to spotkanie dla
pań z kół gospodyń.  Chóru Mieszanego „Sokół” w Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjnej” w Radymnie - chór otrzymał II nagrodę. „Przez żołądek do zdrowie” to warsztaty z zakresu gotowania dla koła emerytów w ramach PPWOW. Z tego programu zorganizowaliśmy wycieczkę dla dzieci do Bałtowa. W świetlicy HADES odbywają się comiesięczne spotkanie szachowe dla dorosłych miłośników tej gry - „Szach – Mat”. Prezentowana była wystawa MALARSTWO p. Elżbiety Iskra – mieszkanki Gogołowa. Dni Ziemi Frysztackiej to min. Festyn dziecięcy – „Piracka wyspa skarbów”, otwarcie wystawy rzeźby pana Józefa Mendrali „Czarodziejski ogród” w galerii przydomowej w Pułankach, „Jarmark Frysztacki”- stoiska z rękodziełem artystycznym, swojskim jadłem, pokaz ceramiczny itp. LATO z GOK-iem - zajęcia dla dzieci z Twierdzy, Pułanek, Frysztaka, Domu Wiejskim w  Gliniku Dolnym, w Widaczu i w Kobylu.  Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa dla koła emerytów z Frysztaka. Spotkania ze sztuką dla dorosłych – GOBELINY- pod kierunkiem p. Anny Liszcz. „Zwyczajne – nadzwyczajne – ziemniaczane cudeńka” – impreza konkursowo prezentacyjna dla KGW z terenu gminy. Koncert Kolęd „Chwalmy Boże Dziecię” – spotkanie chórów „Sanctus”z Gogołowa, „Benedictus” z  Czudca, Chóru parafialnego z Brzezin, „Emanuel” z Rzeszowa i „Sokół” Frysztaka w Kościele Parafialnym  we Frysztaku. Niespodzianką był występ nowo utworzonego dziecięcego chóru z Frysztaka. Z  pozyskanych środków z  programu „Rozwój infrastruktury kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiliśmy scenę modułową zadaszoną, która umożliwiła przeprowadzanie imprez plenerowych na terenie całej gminy.


Spotkanie dla pań z KGW – „Karnawałowe słodkości”










Dzień Kobiet dla pań z KGW



Zabawa choinkowa w Kobylu


Wycieczka dla dzieci do Bałtowa



Dzień matki dla pań z KGW w Cieszynie



Dni Ziemi Frysztackiej








Wystawa Rzeźby Józefa Mendrali




Gminne Święto Plonów













Wystawa Koronkarstwa pani Małgorzaty Żółkiewicz


Warsztaty robienia kwiatów z krepiny dla koła emerytów


Mikołajkowy wypad ZYGZAKA i Teatrzyku

Koncert chórów „Chwalmy Boże Dziecię”- Chór dziecięcy „Wiolinki”


Zespół Ludowy TWIERDZANIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najnowsze

Kontakt